Heb je een vraag over de maandelijkse betaling van een Jaarpas?  Hier vind je het antwoord.


A/ Aankoop van een Jaarpas met maandelijkse betaling en samenstelling van de aanvraag

Waar kan ik profiteren van maandelijkse betaling voor mijn Jaarpas?

Je kunt een Jaarpas met maandelijkse betaling kopen via:  
 
  • Het Bureau Pass Annuel in het Disneyland® Park.
  • Online: Online kan je een Jaarpas kopen met maandelijkse betaling via de Franse website (dit kan door rechts bovenaan de pagina de taal/ het land te wijzigen). Deze website is uitsluitend beschikbaar in het Frans. Voor meer informatie, kan je contact opnemen met 0900-0654 (€1 per gesprek)

Zijn er administratiekosten of extra kosten als ik kies voor maandelijkse betaling als betaalwijze?

Nee. Er zijn geen administratiekosten of extra kosten als je kiest voor maandelijkse betaling als betaalwijze. De prijs van een Jaarpas met maandelijkse betaling is dezelfde als de prijs van een Jaarpas die in één keer betaald wordt.

Aan welke vereisten moet mijn bank voldoen om maandelijkse betalingen te kunnen doen?

Voor banken gevestigd in het eurogebied is er geen voorafgaande verificatie vereist.
Voor banken gevestigd buiten het eurogebied dien je eerst te controleren of: 
 
1. Het daadwerkelijk om een bankrekening binnen de SEPA-zone gaat 
 
2. Je bankrekening incasso’s in euro’s toestaat 
 
3. Je bank SEPA-betalingen van het type "SDD CORE” accepteert 
 
4. De “dienst automatische incasso SEPA SDD CORE" op je rekening geactiveerd is 
 
5. De “dienst automatische incasso SEPA SDD CORE" op je rekening geactiveerd is

Aan deze 5 voorwaarden moet zijn voldaan om te zorgen voor een goede werking van de incasso’s bij maandelijkse betaling.

Kan ik een Jaarpas met maandelijkse betaling kopen bij de ingang van de Disney Parken?

Ja, je kan een Jaarpas aankopen aan de Jaarpasloketten aan de ingang van de Disney Parken. In onze parken is de maandelijkse betaling ook beschikbaar bij het Bureau Pass Annuel dat zich in het Disneyland Park bevindt.

Hoe koop ik een Jaarpas met maandelijkse betaling in de Disney Parken?

Ga naar het Bureau Pass Annuel dat zich in het Disneyland® Park bevindt. Je moet dus in het bezit zijn van een toegangsticket of een geldige Jaarpas voor de verlenging. Het bedrag van je toegangsticket wordt in mindering gebracht van de prijs van de Jaarpas kijk hier voor de voorwaarden van dit aanbod. 

1. Tijdens het aanmaken van een Jaarpas met maandelijkse betaling vragen wij een eerste betaling voor elke bestelde Jaarpas. 

2. Je moet onderstaande documenten laten zien: Het identiteitsbewijs van de debiteur (de betaler), die aanwezig moet zijn op de dag van de aankoop
De identiteitsverklaring van de bank van de bankrekening waar de bedragen van worden afgeschreven. Deze rekening moet gevestigd zijn in een van de SEPA-landen (354KB, PDF). Deze bank moet ook SEPA Direct Debit Core (SDD Core) incasso’s accepteren. 
 
Let op: als je een bankrekening hebt in een SEPA-land dat geen deel uitmaakt van het Eurogebied: controleer eerst bij je bank of voldaan is aan de eerder beschreven voorwaarden en of je geen specifieke documenten hoeft te verstrekken om incasso’s te autoriseren. Er kunnen overigens bankkosten verbonden zijn aan incasso’s buiten het Eurogebied. Vraag dit na bij je bank.
Een identiteitsbewijs voor ieder van de toekomstige Jaarpashouders. Zij moeten eveneens aanwezig zijn op de dag van de aankoop.

3. Onze Cast Members laten vervolgens door de betaler een incassoformulier en een betalingsbelofte voor maandelijkse betaling ondertekenen, waarin de afspraken staan en het maandbedrag. De betaler moet dus aanwezig zijn tijdens de aankoop van een (de) Jaarpas(sen) om deze verschillende documenten te ondertekenen. Elke meerderjarige Jaarpashouder moet het toestemmingscontract tekenen. Alle toekomstige houders moeten dus aanwezig zijn tijdens de aankoop. 

In het geval dat de debiteur (betaler) in het SEPA-gebied maar niet in Frankrijk woont, dient hij een geldig e-mailadres te verstrekken tijdens de aankoop. De mededelingen die hij ontvangt over de betaling van zijn Jaarpas zijn in het Engels en worden toegezonden via e-mail. 

4. Ontvang nog dezelfde dag je Jaarpas met maandelijkse betaling. 


Als een van deze documenten ontbreekt, kan je geen Jaarpas met maandelijkse betaling kopen. Je kunt echter wel een Jaarpas tegen directe betaling kopen

Ik heb online een Jaarpas met maandelijkse betaling gekocht maar ik heb mijn aanvraag niet binnen de gestelde termijn ingevuld. Wat gebeurt er nu?

Je aanvraag voor een Jaarpas wordt geannuleerd en je krijgt de eerste storting die je al betaald had terug. Je kunt altijd de procedure voor het verkrijgen van een Jaarpas opnieuw doorlopen.

Hoe kom ik weer bij mijn online aanvraag voor het bestellen van een Jaarpas met maandelijkse betaling om het te voltooien?

Na aankoop van je Jaarpas met maandelijkse betaling, ontvang je twee bevestigingse-mails. Deze bevatten je logingegevens (e-mailadres, reserveringsnummer en persoonlijke code) waarmee je naar je aanvraag kunt terugkeren. Let op: deze e-mails en inloggegevens zijn de enige manier waarop je kunt terugkeren naar je dossier om het te voltooien, Disneyland Paris is niet in staat om ze je te sturen. Je ontvangt ook twee automatische e-mails (2 dagen na aankoop en vervolgens 7 dagen na aankoop) waarin je eraan herinnerd wordt je dossier te voltooien.

Moet de debiteur (de betaler) een houder of toekomstige houder van een Jaarpas zijn?

Nee. De debiteur hoeft niet in bezit te zijn van een Jaarpas. Hij belooft uitsluitend de Jaarpassen te betalen waarvoor hij een contract getekend heeft.

B/ Vernieuwing van een Jaarpas met maandelijkse betaling

Kan ik mijn Jaarpas met maandelijkse betaling vernieuwen?

Ja. Franse Jaarpashouders die hun e-mailadres hebben opgegeven tijdens de inschrijving kunnen hun Jaarpas ook online vernieuwen via de e-mail die ze voor de vervaldatum ervan ontvangen.

Je kunt je Jaarpas met maandelijkse betaling vernieuwen: Bij het Bureau Pass Annuel dat zich in het Disneyland® Park bevindt. Ga daarvoor naar het Bureau Pass Annuel met je geldige Jaarpas en de verplichte, eerder genoemde documenten.
  • Bij het Bureau Pass Annuel
  • Online (uitsluitend op de Franse website en in het Frans), kijk voor meer informatie hier. Hiervoor moet je je e-mailadres hebben doorgegeven en een e-mail hebben ontvangen met een code waarmee je op de speciale website kunt inloggen. 

Bij het vernieuwen van een Jaarpas is een eerste storting niet verplicht. Het totaalbedrag van je Jaarpas betaal je dus in 11 maandelijkse termijnen (op de dag van de verlenging hoef je dus niets te betalen).

C/ Wijziging van de gegevens van de betaler of van de bankgegevens

Kan ik de rekening wijzigen waarvan de termijnen worden afgeschreven?

Ja. De gegevens van de bankrekening waarvan de termijnen worden afgeschreven kunnen worden gewijzigd, op voorwaarde dat de debiteur dezelfde persoon blijft die op het incassoformulier staat dat op de dag van aankoop is ondertekend. 
 
Om de bankgegevens te wijzigen, stuur je je nieuwe identiteitsverklaring van de bank (zelfde naam en voornaam als op het incassoformulier dat op de dag van aankoop is ondertekend) samen met het dossiernummer van je Jaarpas naar het volgende adres: Disneyland Paris, Service Financier Pass Annuel, TSA 80190, 37915 Tours Cedex 9, Frankrijk.
 
Als de debiteur wijzigt tijdens de duur van het contract, dient de houder of de debiteur het resterende bedrag voor de Jaarpas(sen) te voldoen met een cheque. Zie voor de exacte procedure de laatste vraag van deze paragraaf.

Ik kan de maandelijkse termijnen niet betalen. Kan iemand anders in mijn plaats de maandelijkse termijnen betalen?

Nee. De debiteur kan tijdens de duur van het contract niet worden gewijzigd. Als de debiteur wijzigt tijdens de duur van het contract, dient de houder of de debiteur het resterende bedrag voor de Jaarpas(sen) te voldoen met een cheque. 
 
Het volstaat om een overschrijving te doen op het rekeningnummer dat vermeld wordt in de communicatie die je van ons ontvangen hebt. Je kan ons ook contacteren per e-mail (paiementmensuel@passeportannuel.fr) zodat wij je de betalingsgegevens kunnen bezorgen. 
 
Als je de maandelijkse termijnen niet kunt betalen, worden de Jaarpassen van het dossier van rechtswege beëindigd. Kijk voor meer informatie in de paragraaf « Uitblijven van betaling ».

D/ Wijziging van informatie of gegevens van houders

Hoe wijzig ik de informatie betreffende mijn Jaarpas?

Elke wijziging in de omstandigheden van de houders moet doorgegeven worden aan het Bureau Pass Annuel in het Disneyland® Park.

D/ De afschrijvingen

Op welke dag vinden de afschrijvingen plaats?

De eerste maandelijkse afschrijving vindt plaats in de maand na de aankoop. Deze en de volgende afschrijvingen zullen worden uitgevoerd op de 10e van de maand of de daarop volgende werkdag.
In geval van een onvolledig dossier op de 10e van de maand of een andere afwijking waardoor het bedrag niet op de 10e van de maand kan worden afgeschreven, zal de afschrijving worden gedaan op de 25e van de maand.
Je ontvangt geen factuur. Op de betalingsbelofte die ondertekend is op de dag van aankoop van de Jaarpassen staat het bedrag.

Kan ik de dag waarop de afschrijving plaatsvindt, veranderen?

Nee. De afschrijvingsdagen kunnen niet gewijzigd worden. Ze zijn als volgt gedefinieerd:De eerste maandelijkse afschrijving vindt plaats in de maand na de aankoop. Deze en de volgende afschrijvingen zullen worden uitgevoerd op de 10e van de maand of de daarop volgende werkdag. 
In geval van een onvolledig dossier op de 10e van de maand of een andere afwijking waardoor het bedrag niet op de 10e van de maand kan worden afgeschreven, zal een tweede poging tot afschrijving worden gedaan op de 25e van de maand.

Krijg ik elke maand een factuur?

Nee. Je ontvangt geen factuur. Op de betalingsbelofte die ondertekend is op de dag van aankoop van de Jaarpassen staat het bedrag.

F/ Uitblijven van betaling

Wat gebeurt er als ik niet kan betalen?

Als de betaling uitblijft, wordt de debiteur gewaarschuwd door middel van herinnering waarin hem gevraagd wordt de betalingen te regelen. Als de betaling niet geregeld is binnen de gestelde termijn, wordt (worden) de Jaarpas(sen) van dit dossier in eerste instantie opgeschort en daarna van rechtswege beëindigd.De opschorting van de Jaarpassen leidt tot de opschorting van de voordelen van de Jaarpas(sen) van dit dossier. De toegang tot de Disney®Parken en de voordelen die de Jaarpas geeft worden dus geweigerd, zolang de betaling niet geregeld is.
De beëindiging van de Jaarpassen vindt plaats na een bepaalde termijn en is definitief. Een beëindigde Jaarpas kan niet worden gereactiveerd. Alle Jaarpashouders van dit dossier verliezen op die manier definitief hun voordelen. Het contract wordt eveneens beëindigd.
 
 
Zodra de betaling is hervat, en in het geval de Jaarpassen zijn opgeschort, wordt er een bericht gestuurd aan de houders waarin gemeld wordt dat de Jaarpassen zijn gedeblokkeerd, zodat ze weer toegang krijgen tot de Disney Parken.

Kan ik met een bankkaart de termijn betalen die niet van mijn rekening is afgeschreven?

Ja. De termijn die niet kon worden afgeschreven, kan per bankkaart betaald worden. Nadat je een mail hebt gestuurd (paiementmensuel@passeportannuel.fr), krijg je een e-mail met een link naar de betaling. Als je op de link klinkt, word je doorgestuurd naar de site http://www.apayer.fr/finance-disneylandparis waar je je bankkaartgegevens kunt invullen.

Kan ik de termijn die niet van mijn rekening is afgeschreven betalen per overschrijving?

Ja, de termijn die niet kon worden afgeschreven kan per overschrijving betaald worden. Het volstaat om een overschrijving te doen op het rekeningnummer dat vermeld wordt in de communicatie die je van ons ontvangen hebt. Je kan ons ook contacteren per e-mail (paiementmensuel@passeportannuel.fr) zodat wij je de betalingsgegevens kunnen bezorgen.

Kan ik bij de ingang van de Disney Parken de termijn betalen die niet van mijn rekening kon worden afgeschreven?

Nee. Het is niet mogelijk je dossier te regelen bij de ingang van de Disney Parken. Dit is enkel mogelijk via de Service Financier Pass Annuel.

G / Informatie

Gaat je vraag over een speciaal probleem of een specifieke vraag over de maandelijkse betaling die hiervoor niet aan de orde is geweest? 
 
Als je nog geen Jaarpas met maandelijkse betaling hebt: bel ons op 0900-0654 (€1 pg) 
Heb je al een Jaarpas met maandelijkse betaling en wil je contact opnemen met de Service Financier Pass Annuel? Neem dan contact op: 
Per e-mail: paiementmensuel@passeportannuel.fr
Per post: Disneyland Paris, Service Financier Pass Annuel, TSA 80190, 37915 Tours Cedex 9, Frankrijk.
Telefonisch: onze financiële afdeling staat je graag te woord van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op +33 1 60 30 60 85 (internationaal tarief)