Hallo!

Disneyland Paris en TripAdvisor zijn blij dat je even de tijd neemt om je mening te geven over je verblijf.

Je beoordeling komt op TripAdvisor en helpt andere reizigers om de beste keuze te maken voor hun volgende verblijf in Disneyland Paris.
TripAdvisor kan de informatie in je beoordeling doorsturen naar ons, Euro Disney Associés SCA, zodat we je persoonlijke e-mails kunnen sturen. Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 (“Wet Gegevensverwerking en Vrijheden”) heb je het recht op toegang tot je gegevens in ons bestand, en kun je die laten corrigeren of schrappen. Dat recht kun je uitoefenen door te schrijven naar Euro Disney Associés SCA, Marketing Department, BP 100, 77777 Marne-la-vallée, Cedex, France