Helpdesk

Hoe kunnen we je helpen?

Veelgestelde vragen


V.
Wat zijn de algemene voorwaarden van het Animal Care Center?
A.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET ANIMAL CARE CENTER WELKOM IN DISNEYLAND PARIS


DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEGT DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAST VAN DE DIENSTEN VAN HET ANIMAL CARE CENTER:

Speciale maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19

Vanaf 21 juli 2021 moeten alle volwassenen van 18 jaar of ouder een coronabewijs en een identiteitsbewijs tonen om toegang te krijgen tot het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park.

Vanaf 1 augustus 2021 is het tonen van een coronabewijs (met een identiteitsbewijs) ook vereist om toegang te krijgen tot de restaurants, bars, boetieks en andere zones van Disney Village en de Hotels van Disneyland Paris.

Volgens de door de Franse overheid gepubliceerde informatie, geldt als coronabewijs ("pass sanitaire") het tonen van een van de volgende drie bewijzen in digitale of papieren vorm:
  • > Een bewijs van volledige vaccinatie, d.w.z:
    - 7 dagen na de 2e injectie voor vaccins met een dubbele injectie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);
    - 4 weken na de injectie voor vaccins met één injectie (Janssen van Johnson & Johnson);
    - 7 dagen na de injectie voor personen die zijn gevaccineerd na hun herstel van Covid-19 (één injectie nodig);
  • > OF een negatieve PCR-test of antigeentest die niet ouder is dan 48 uur;
    > OF, voor personen die Covid-19 hebben gehad, een positieve PCR- of antigeentest om de besmetting met Covid-19 te bewijzen en waarvan het resultaat meer dan 11 dagen en minder dan 6 maanden oud is (beschouwd als een herstelbewijs).
Omdat deze regels kunnen veranderen, raden wij je aan om voordat je komt op de officiële website van de Franse overheid te kijken voor eventuele updates: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.
In overeenstemming met de richtlijnen van de Franse overheid en gezondheidsautoriteiten, blijven de afstandsmaatregelen en het dragen van een mondkapje (type 1 met 90% filtratie of een medisch mondmasker) verplicht voor volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder op alle terreinen van Euro Disney Associés S.A.S., met uitzondering van de zones in de openlucht van Disney Village en rond het meer. Het is dus niet toegestaan om het gezicht eenvoudig te bedekken met een sjaal of een doek. Wanneer de bezoeker dit weigert, behoudt Euro Disney Associés S.A.S. zich het recht voor om de toegang tot onze terreinen (Parken, Hotels, Disney Village, Golf) te verbieden.


1. Aanvaarde dieren:

1.1 Het Animal Care Center is er alleen voor katten en honden van bezoekers van Disneyland Paris, met uitzondering van aanvalshonden (1e categorie) en geleide- en hulphonden (2e categorie) zoals omschreven in Artikel L211-12 van de Franse Code Rural.

Tijdens het verblijf van hun eigenaars in Disneyland Paris (Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney Village en Disney Hotels) kunnen deze dieren terecht in het Animal Care Center, voor zover er beschikbare plaatsen zijn.

1.2 Het Animal Care Center is er alleen voor dieren die gechipt of getatoeëerd zijn, en die over een geldig bewijs van alle voorgeschreven inentingen beschikken dat als dusdanig geverifieerd kan worden.

Als de eigenaar geen paspoort van een dierenarts, of geen boekje of bewijs van inentingen van het dier kan voorleggen, moet hij op eer verklaren dat alle nodige inentingen gebeurd zijn, en dat hij zelf aansprakelijk is.

1.3 Het Animal Care Center kan dieren de toegang weigeren als ze zichtbaar lijden aan een potentieel besmettelijke ziekte of als ze manifest abnormaal agressief gedrag vertonen.


2. Aard van de service:

2.1 Het Animal Care Center stelt uitsluitend een kooi en drinkwater ter beschikking. Het kan ook zorgen voor voer of het geven daarvan, volgens de instructies die de eigenaar geeft bij de registratie.

2.2 De eigenaar van het dier vult een registratieformulier in met alle nuttige informatie voor de medewerkers van het Animal Care Center.

De eigenaar krijgt zelf een kopie van dit formulier, die hij moet voorleggen om zijn huisdier af te halen.

2.3 De dagelijkse vaste vergoeding voor elk huisdier hangt af van de duur van het verblijf en kan op twee manieren betaald worden:

• Met een bankpas, op het moment van de registratie van het dier bij het Animal Care Center,
• Cash bij het onthaal, of aan de kassa bij de ingang van de Themaparken. Dan moet de eigenaar het bewijs van betaling voorleggen als hij zijn huisdier komt afhalen.

2.4 Als een dier dringende zorg nodig heeft, waarschuwt het Animal Care Center de eigenaar. Als die niet bereikbaar is, kan het Animal Care Center zelf een dierenarts inschakelen en de kosten verhalen op de eigenaar, ook al gaf hij daarvoor niet vooraf zijn toestemming.


3. Verplichtingen van de eigenaar van het dier:

3.1 Uitlaten:

De medewerkers van het Animal Care Center mogen niet zelf honden uitlaten. Dat moet de eigenaar dus zelf doen tijdens zijn verblijf in Disneyland Paris. Om veiligheidsredenen moeten de dieren op de hele site van Disneyland Paris aangelijnd zijn, behalve in de kooien en in de wandelruimte in het midden van het Animal Care Center.

Het is verboden een dier zijn behoefte te laten doen in de landschappen van de Bezoekersparking, behalve in de wandelruimte.

3.2 Toegang tot de kooien:

Per keer krijgt maar één persoon toegang tot de kooien.

Het is voor eigenaars verboden om in het Animal Care Center andere dan hun eigen dieren te voeden of aan te raken.

3.3 Duur van de opvang:

De eigenaar moet de openingstijden van het Animal Care Center respecteren.

De eigenaar verplicht zich ertoe dat hij zijn dier komt terughalen als zijn verblijf in Disneyland® Paris erop zit.

Elk dier dat niet afgehaald wordt binnen 24 uur na het einde van het verblijf zoals dat op de registratieformulier staat, wordt beschouwd als vrijwillig achtergelaten en wordt overgedragen aan de bevoegde autoriteiten.
Let op: volgens artikel 521-1 van het Franse strafwetboek wordt het achterlaten van een huisdier bestraft met twee jaar gevangenis en 30.000 euro boete.


4. Verantwoordelijkheden:

4.1 De service betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor het dier volgens het artikel 1385 van het Franse burgerlijk wetboek, overgedragen wordt. De eigenaar behoudt zelf de volledige controle-, beheers- en gebruiksbevoegdheid over het dier en blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die het dier veroorzaakt aan het Animal Care Center, aan de medewerkers, aan de andere gebruikers, aan andere dieren of aan derden.

4.2 EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S. en zijn verzekeraars zijn uitdrukkelijk ontheven van elke aansprakelijkheid voor tijdens het verblijf opgelopen ziekten of voor elke schade die een dier tijdens zijn verblijf ondervindt of aanricht.


5. Toepasselijke wetgeving:

Dit reglement is uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving. Dat geldt ook voor alle overeenkomsten die onderworpen zijn aan dit reglement en voor alle geschillen die voortvloeien uit het onthaal van een dier in het Animal Care Center.


Met al uw vragen kunt u terecht bij een medewerker van de Bezoekersparking.Meer hulp