Helpdesk

Hoe kunnen we je helpen?

Veelgestelde vragen


V.
Wat zijn de algemene voorwaarden van het Animal Care Center?
A.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET ANIMAL CARE CENTER WELKOM IN DISNEYLAND PARIS


DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEGT DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAST VAN DE DIENSTEN VAN HET ANIMAL CARE CENTER:


1. Aanvaarde dieren:

1.1 Het Animal Care Center is er alleen voor katten en honden van bezoekers van Disneyland Paris, met uitzondering van aanvalshonden (1e categorie) en geleide- en hulphonden (2e categorie) zoals omschreven in Artikel L211-12 van de Franse Code Rural.

Tijdens het verblijf van hun eigenaars in Disneyland Paris (Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney Village en Disney Hotels) kunnen deze dieren terecht in het Animal Care Center, voor zover er beschikbare plaatsen zijn.

1.2 Het Animal Care Center is er alleen voor dieren die gechipt of getatoeëerd zijn, en die over een geldig bewijs van alle voorgeschreven inentingen beschikken dat als dusdanig geverifieerd kan worden.

Als de eigenaar geen paspoort van een dierenarts, of geen boekje of bewijs van inentingen van het dier kan voorleggen, moet hij op eer verklaren dat alle nodige inentingen gebeurd zijn, en dat hij zelf aansprakelijk is.

1.3 Het Animal Care Center kan dieren de toegang weigeren als ze zichtbaar lijden aan een potentieel besmettelijke ziekte of als ze manifest abnormaal agressief gedrag vertonen.


2. Aard van de service:

2.1 Het Animal Care Center stelt uitsluitend een kooi en drinkwater ter beschikking. Het kan ook zorgen voor voer of het geven daarvan, volgens de instructies die de eigenaar geeft bij de registratie.

2.2 De eigenaar van het dier vult een registratieformulier in met alle nuttige informatie voor de medewerkers van het Animal Care Center.

De eigenaar krijgt zelf een kopie van dit formulier, die hij moet voorleggen om zijn huisdier af te halen.

2.3 De dagelijkse vaste vergoeding voor elk huisdier hangt af van de duur van het verblijf en kan op twee manieren betaald worden:
  • Met een bankpas, op het moment van de registratie van het dier bij het Animal Care Center,
  • Cash bij het onthaal, of aan de kassa bij de ingang van de Themaparken. Dan moet de eigenaar het bewijs van betaling voorleggen als hij zijn huisdier komt afhalen.
2.4 Als een dier dringende zorg nodig heeft, waarschuwt het Animal Care Center de eigenaar. Als die niet bereikbaar is, kan het Animal Care Center zelf een dierenarts inschakelen en de kosten verhalen op de eigenaar, ook al gaf hij daarvoor niet vooraf zijn toestemming.


3. Verplichtingen van de eigenaar van het dier:

3.1 Uitlaten:

De medewerkers van het Animal Care Center mogen niet zelf honden uitlaten. Dat moet de eigenaar dus zelf doen tijdens zijn verblijf in Disneyland Paris.

Om veiligheidsredenen moeten de dieren op de hele site van Disneyland Paris aangelijnd zijn, behalve in de kooien en in de wandelruimte in het midden van het Animal Care Center.

Het is verboden een dier zijn behoefte te laten doen in de landschappen van de Bezoekersparking, behalve in de wandelruimte.

3.2 Toegang tot de kooien:

Per keer krijgt maar één persoon toegang tot de kooien.

Het is voor eigenaars verboden om in het Animal Care Center andere dan hun eigen dieren te voeden of aan te raken.

3.3 Duur van de opvang:

De eigenaar moet de openingstijden van het Animal Care Center respecteren.

De eigenaar verplicht zich ertoe dat hij zijn dier komt terughalen als zijn verblijf in Disneyland Paris erop zit.

Elk dier dat niet afgehaald wordt binnen 24 uur na het einde van het verblijf zoals dat op de registratieformulier staat, wordt beschouwd als vrijwillig achtergelaten en wordt overgedragen aan de bevoegde autoriteiten.

Let op: volgens artikel 521-1 van het Franse strafwetboek wordt het achterlaten van een huisdier bestraft met twee jaar gevangenis en 30.000 euro boete.


4. Verantwoordelijkheden:

4.1 De service betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor het dier volgens het artikel 1385 van het Franse burgerlijk wetboek, overgedragen wordt. De eigenaar behoudt zelf de volledige controle-, beheers- en gebruiksbevoegdheid over het dier en blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die het dier veroorzaakt aan het Animal Care Center, aan de medewerkers, aan de andere gebruikers, aan andere dieren of aan derden.

4.2 EURO DISNEY ASSOCIES SCA en zijn verzekeraars zijn uitdrukkelijk ontheven van elke aansprakelijkheid voor tijdens het verblijf opgelopen ziekten of voor elke schade die een dier tijdens zijn verblijf ondervindt of aanricht.


5. Toepasselijke wetgeving:

Dit reglement is uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving. Dat geldt ook voor alle overeenkomsten die onderworpen zijn aan dit reglement en voor alle geschillen die voortvloeien uit het onthaal van een dier in het Animal Care Center.

Met al uw vragen kunt u terecht bij een medewerker van de Bezoekersparking.Meer hulp