Registrering for adgang til Disney-Parkerne

Registrer din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed)

Registrering for adgang til Disney-Parkerne

For at opretholde fysisk distance, i henhold til anbefalingerne fra den franske regering samt sundhedsmyndighederne, er adgangen til Disneyland Paris i øjeblikket begrænset hver dag.

Hvis nogle af scenarierne nedenfor passer på dig, er du nødt til at registrere dig på vores online registreringsplatform for at sikre adgang til Disney-Parkerne på din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed).

Vi ses snart i Disneyland Paris. Vi kan ikke vente med at se dig!

Registrer din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed)

Sådan registrer du en dato for dit besøg i Disney-Parkerne

For at registrere dig skal du blot følge nedenstående step og tæl ned til den store dag!

1. Log in på din Disney Konto eller lav en ny konto.
2. Tilføj din(e) billet(ter) og/eller pass til din Disney Konto.
3. Vælg din besøgsdag (afhængig af gyldighedsbetingelserne for din billet eller pass og tilgængelighed).
4. Du modtager en registreringsbekræftelses-e-mail.
5. På dagen for dit besøg skal du være forberedt på at vise din billet eller pass og din registreringsbekræftelses-e-mail (printet eller gemt på din telefon) for at få adgang til parkerne.
Velkommen til Disneyland Paris!

Vigtigt: Kun den første person, der forbinder en billet til sin Disney-Konto, kan registrere den pågældende billet.

Skal man registrere sig for at få adgang til parkerne?

Du behøver ikke registrere dig, hvis du har booket en pakkerejse organiseret af Euro Disney Associés S.A.S. eller Euro Disney Vacances S.A.S. Du vil have adgang til Disney-Parkerne hver dag i løbet af dit ophold. Hvis du har en dateret billet, behøver du heller ikke at registrere dig, men vil have adgang til parkerne på den dato, der fremgår på billetten.

Hvis du har booket en pakkerejse fra en tredjepartsoperatør, skal du venligst tjekke direkte med dem, om du skal registrere dig eller ej. Hvis du har en ikke-dateret billet eller pass, skal du venligst regisrere dig på forhånd for at være garanteret adgang til Disney-Parkerne den dag!

.

Har du et årskort?

De generelle abonnementsbetingelser for årskort garanterer ikke adgang til Disney-Parkerne, når parkerne er fuldt optaget.

Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du som årskortindehaver registrerer dit kort på de(n) dato(er), du ønsker at besøge parkerne (afhængig af datogyldigheden for dit årskort og tilgængelighed i parken) gennem vores dedikerede online registreringsplatform.

Forhåndsregistrering er obligatorisk, hvis du køber dit årskort d. 15. juli 2020 og herefter.

Ønsker du at invitere din familie og dine venner på Billets Privilèges’: 1 dag/2 parker-billetter inkluderet i Magic Plus-årskort og Infinity-årskort?

Billets Privilèges er tilgængelige fra begyndelsen af juli 2020 ved at ringe til den dedikerede årskorttelefonlinje. Foretag venligst dit køb mindst 15 arbejdsdage før din foretrukne besøgsdato. Vi sender dem til dig med posten uden ekstra betaling.

Denne form for billetter er daterede og behøver derfor ikke forhåndsregistrering. Hvis du ønsker adgang til Disney-Parkerne med dem på en specifik dag, skal du registrere din billet på forhånd ved hjælp af den online registreringsplatform

.

Har du en parkbillet til en dage eller flere dage?

Hvis en specifik dato er indikeret på din billet, er det ikke nødvendigt at registrere den på forhånd. Du vil have adgang til parkerne på dagen i henhold til de adgangsbetingelser, der gælder din billet.

Hvis du allerede har en ikke-dateret billet (Mini, Magic, Super Magic) købt før d. 2. juli 2020, eller en billet købt via en CE ('comité d'entreprise'), er adgang til Disney-parkerne ikke garanteret, da parkerne måske er fuldt optaget på dagen. For at overholde fysisk afstand i henhold til anbefalingerne fra den franske regering og sundhedsmyndighederne, er adgang til Disneyland Paris i øjeblikket begrænset hver dag.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dig på vores online registreringsplatform for at sikre adgang til Disney-parkerne på din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed).

Hvis din billet er gyldig til flere dage, skal du registrere hver besøgsdato separat.

.

Kommer du til parkerne som del af en pakkerejse?

Hvis du har booket en hotel- og billetpakkerejse på vores hjemmeside eller over telefonen direkte fra Disneyland Paris eller via en af vores partneroperatører, som distribuerer pakker organiseret af Euro Disney Associés S.A.S. eller Euro Disney Vacances S.A.S, vil du have adgang til Disney-Parkerne hver dag i løbet af dit ophold. Hvis du har booket en pakke fra en tredjepartsoperatør, skal du venligst tjekke med dem direkte, om du skal registrere dig eller ej.

.

Har du booket en overnatning og parkadgang separat?

For alle ikke-daterede parkbilletter købt før d. 2. juli 2020 og kort købt før den 15. juli er adgang til Disney-parkerne ikke garanteret, da parkerne muligvis er fuldt optaget den dag. For at overholde fysisk distance i henhold til anbefalinger fra den franske regering og sundhedsmyndighederne, er adgang til Disneyland Paris i øjeblikket begrænset hver dag.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dig på vores online registreringsplatform for at sikre adgang til Disney-parkerne på din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed). Forhåndsregistrering er obligatorisk, hvis du køber din billet d. 2. juli 2020 og herefter.

Registrer nu

.

Har du købt en parkbillet via en af vores partnere (officielle distributører, CE…)?

Hvis en specifik dato er indikeret på din billet, er det ikke nødvendigt at registrere den på forhånd. Du vil have adgang til parkerne på dagen i henhold til de adgangsbetingelser, der gælder din billet.

- Hvis du allerede har en ikke-dateret billet købt før d. 2. juli 2020 er adgang til Disney-parkerne ikke garanteret, da parkerne muligvis er fuldt optaget den dag. For at overholde fysisk distance i henhold til anbefalinger fra den franske regering og sundhedsmyndighederne, er adgang til Disneyland Paris i øjeblikket begrænset hver dag.

- Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dig på vores online registreringsplatform for at sikre adgang til Disney-parkerne på din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed).

- Forhåndsregistrering er obligatorisk, hvis du køber din billet d. 2. juli 2020 og herefter.

- Alle vores partnere anvender forskellige billetformater. For at finde ud af hvilket nummer på din billet, du skal anvende, finder du et udvalg af eksempler på billetter udstedt af vores partnere, når du registrerer dig på vores online registreringsplatform.

- Hvis du ved køb af din billet fik at vide, du skal bytte din købskvittering eller -dokument, når du ankommer til parkerne, skal du venligst ringe til vores ferieeksperter på 70 12 02 12, nationale opkaldstakster gælder.

.

Har du et handicap eller kommer til parkerne med en person med handicap?

Hvis du har en ikke-dateret parkbillet købt før d. 2. juli 2020 og kort købt før den 15. juli 2020 er adgang til Disney-parkerne ikke garanteret, da parkerne muligvis er fuldt optaget den dag. For at overholde fysisk distance i henhold til anbefalinger fra den franske regering og sundhedsmyndighederne, er adgang til Disneyland Paris i øjeblikket begrænset hver dag.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dig på vores online registreringsplatform for at sikre adgang til Disney-Parkerne på din foretrukne dato (afhængig af tilgængelighed).

Hvis du planlægger at købe en ny billet, er du nu nødt til at købe din billet på forhånd ved at ringe til vores ferieeksperter på 70 12 02 12, nationale opkaldstakster gælder. Vi sender dig et midlertidigt billetdokument via e-mail, som du efterfølgende skal bytte ved parkindgangen (ved forevisning af dit handicap-dokument).

Personer der ledsager gæster med et handicap skal blot ankomme på dagen for at få deres gratis billet ved indgangen til Disney-parkerne.Pssst!

- Børn under tre og personer der ledsager gæster med et handikap behøver ikke at forhåndsregisrere.

- Ændret mening? Intet problem! Du kan annullere din registrering til enhver tid indtil kl. 10.00 om formiddagen (lokal Paris-tid) på dagen for dit besøg og registrere dig til en ny dato (afhængig af tilgængelighed). Annullering af din registrering betyder intet for gyldigheden af din billet.


- Hvis du ikke annullerer din registrering på forhånd eller anvender billetten på den registrerede dato, forbeholder Disneyland Paris sig retten til at nægte dig adgang til den dedikerede online platfornm og / eller annullere enhver anden registrering foretaget med den samme billet eller pass de næste 14 dage. Gå venligst til Adgangsbetingelser og anvendelsen af Terms & Disney-Parkernes avancerede reserveringssystem for mere information.

Kan du ikke vente med at komme til Disneyland Paris? Start planlægningen af din tur nu!

Tid til magi!

Vi har set på, om oplevelsen af Disneyland Paris kan gøres endnu bedre, da vi ønsker at skabe det mest vidunderlige eventyr for dig, dine venner og din familie – samtidig med at vi prioriterer dit velbefindende og din sikkerhed højest. Vi glæder os til igen at byde dig velkommen. For uden dig er der ingen magi.

Læs mere

Safety first!

Begrænset antal besøgende, fysisk afstand, øget rengøring og desinficering.. Se alle de sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, vi har foretaget i Disneyland Paris.

Læs mere