Hej!

Disneyland Paris og TripAdvisor sætter stor pris på, at du bruger et øjeblik på at fortælle, hvad du syntes om dit ophold.

Din anmeldelse bliver offentliggjort på TripAdvisor og kan hjælpe andre rejsende med at træffe de bedste valg i forbindelse med deres næste besøg i Disneyland Paris.
TripAdvisor videresender muligvis de oplysninger, der indsamles i forbindelse med din anmeldelse, til vores virksomhed, Euro Disney Associés S.C.A, således at vi kan sende dig brugertilpassede e-mails. Ifølge den franske databeskyttelseslov af 6. januar 1978 (loi Informatique et Libertés), har du ret til adgang til dine oplysninger samt til at få dem rettet eller slettet. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte Euro Disney Associés S.C.A Service Marketing, BP 100, 77777 Marne-la-vallée, Cedex, France