Hjælpecenter

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ofte stillede spørgsmål


Q.
Hvad er de generelle betingelser for dyrepensionen?
A.
ORDENSREGLER FOR DYREPENSION VELKOMMEN TIL DISNEYLAND PARIS

DISSE ORDENSREGLER BESKRIVER DE GENERELLE SERVICEBETINGELSER GÆLDENDE FOR DYREPENSIONEN.


1. Tilladte kæledyr

1.1 Dyrepensionen er forbeholdt hunde og katte tilhørende gæster, der besøger Disneyland Paris. Dog modtager man ikke kamphunde (kategori 1) samt vagt- og forsvarshunde (kategori 2) i henhold til definitionen af disse under paragraf L211-12 i den franske landbrugslov (Code Rural).

Tilladte kæledyr kan indkvarteres i Dyrepensionen under deres ejeres ophold i Disneyland Paris (Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney Village og Disney Hotels), forudsat at der er ledig plads.

1.2 Dyrepensionen er forbeholdt kæledyr, der kan identificeres vha. øretatovering eller elektronisk ID-system, og som har dokumentation på at være up to date med hensyn til alle lovpligtige vaccinationer.

Hvis ejeren ikke kan fremvise en gyldig dyrlægeerklæring eller vaccinationsbog, skal vedkommende – på eget ansvar – give en tro og love-erklæring om, at kæledyret har fået alle nødvendige vaccinationer.

1.3 Dyrepensionen forbeholder sig retten til at afvise kæledyr, der viser synlige tegn på at have en potentielt smitsom sygdom eller som udviser usædvanligt aggressiv adfærd.


2. Serviceomfang

2.1 Dyrepensionens service er begrænset til, at der stilles et bur og vand til rådighed. Dyrepensionen har også mulighed for at give foder i henhold til de instrukser, kæledyrets ejer giver ved indlevering.

2.2 Kæledyrets ejer skal udfylde en indleveringsblanket, hvorpå vedkommende kan skrive relevante kommentarer til Dyrepensionens personale.

Ejeren får udleveret en kopi af denne blanket, som skal fremvises ved afhentning af kæledyret.

2.3 For dyrepasning, uanset dyreart, opkræves der en fast dagspris, der varierer afhængigt af opholdets længde, og som kan betales på følgende måder:
  • med betalingskort ved indlevering af kæledyret i Dyrepensionen
  • kontant hos bagageopbevaringen eller billetsalget ved indgangen til forlystelsesparkerne – kvitteringen på betaling skal fremvises ved afhentning af kæledyret
2.4 Hvis et kæledyr får akut behov for lægehjælp, vil Dyrepensionen kontakte ejeren. Hvis det ikke er muligt at få fat på ejeren, har Dyrepensionen lov til – uden forudgående aftale med ejeren – at tilkalde en dyrlæge og lade ejeren afholde alle udgifter i denne forbindelse. 


3. Ejerens forpligtelser

3.1 Luftning

Ejeren er selv ansvarlig for at lufte sit kæledyr under hele opholdet i Disneyland Paris, eftersom Dyrepensionens personale ikke er autoriseret til at lufte kæledyrene.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal kæledyr altid holdes i snor, når de færdes på Disneyland Paris' område, dog ikke i buret og det område inden for Dyrepensionens mure, hvor kæledyrene kan gå rundt.

Ejerne bedes bemærke, at det ikke er tilladt for kæledyr at forrette deres nødtørft på Gæsteparkeringens grønne områder, med undtagelse af området beregnet til luftning.

3.2 Adgang til burområde

Kun én person ad gangen må opholde sig i burområdet.

Det er ikke tilladt for ejerne at fodre eller klappe andres kæledyr, som også bliver passet i Dyrepensionen.

3.3 Pasningens varighed

Ejerne skal respektere Dyrepensionens åbningstider.

De giver deres samtykke til at afhente kæledyret efter deres besøg i Disneyland Paris.

Hvis et kæledyr ikke er blevet afhentet inden for 24 timer efter det sluttidspunkt, som ejeren har angivet for sit besøg på indleveringsblanketten, vil kæledyret blive betragtet som forsætligt efterladt og overdraget til de relevante myndigheder.

Bemærk venligst, at det ifølge paragraf 521-1 i den franske straffelov (Code Pénal) kan straffes med to års fængsel og en bøde på 30.000 euro at efterlade et husdyr, tamt dyr eller dyr holdt i fangenskab.


4. Ansvar

4.1 Servicen medfører ikke nogen overførsel af myndigheden i henhold til paragraf 1385 i den franske civillovbog (Code Civil). Dette betyder, at ejeren bevarer fuld kontrol over håndtering og brug af kæledyret, og at denne har det fulde ansvar for enhver skade, som kæledyret måtte forårsage, herunder materielle og immaterielle skader på Dyrepensionen eller dens medarbejdere, andre brugere af Dyrepensionen, indkvarterede dyr samt tredjeparter.

4.2 Virksomheden EURO DISNEY ASSOCIÉS SCA og dens assurandører frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle sygdomme og skader, som et kæledyr måtte pådrage sig under dets ophold i Dyrepensionen, samt for eventuelle skader forårsaget af de indkvarterede dyr.


5. Værneting

Alle aftaler, som reguleres af disse ordensregler, samt enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med et kæledyrs ophold i Dyrepensionen, er underlagt fransk lov.

For yderligere oplysninger, kontakt en medarbejder hos Gæsteparkeringen direkte.Mere hjælp